Strona w budowie

Jesteśmy nową Fundacją ale nasza historia sięga 40 lat doświadczeń. Wyrośliśmy spod skrzydeł Stowarzyszenia Hallelujah, w którym jednym z celów statutowych, od założenia była praca na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dorosłych i młodzieży, oraz osób w kryzysie bezdomności, jak i ich rodzin. Odbywało się to poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego, wysyłanie ludzi do ośrodków terapii uzależnień, finansowanie terapii, prowadzenie eventów charytatywnych oraz streetworking, czyli pracę na ulicach miasta Wrocławia i odwiedzanie miejsc niemieszkalnych.

Większość z nas jest związana zawodowo lub wolontaryjnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Podczas naszej pracy nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień “Dom Magnificat” w Łasku pod Łodzią, która zaowocowała zawiązaniem pomiędzy naszymi Fundacjami konsorcjum. Przez wszystkie lata naszej pracy poznaliśmy wiele różnych form prowadzenia placówek “pomocowych”, jednak profil Domu Magnificat przekonuje nas najbardziej.
Zobacz materiał TVP o Domu Magnificat: