WPŁAĆ NA KONTO

Numer konta: 02 1090 2590 0000 0001 5299 1465
Bank: Santander
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Numer KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: FUNDACJA NEFESZ 16556