OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Dom Magnificat


LIGOTA POLSKA

DOM MAGNIFICAT

Dom Magnificat to ośrodek leczenia uzależnień założony w 2016 roku przez Fundację Magnificat. Ośrodek znajduje się w Miejscowości Łask pod Łodzią i działa, aby nieść pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim. To miejsce i tworzący je ludzie stali się inspiracją dla Fundacji Nefesz do otwarcia w 2024 roku drugiego Domu Magnificat w Ligocie Polskiej pod Wrocławiem. Oba ośrodki uzależnień łączy program terapii, reguły funkcjonowania i LUDZIE.

TERAPIA

Dom Magnificat w Ligocie Polskiej prowadzi terapię uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych.
Terapia prowadzone jest w trybie stacjonarnym.

Osoby przyjmowane są na leczenie po uprzedniej detoksykacji – o ile jest potrzebna – i wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (rozmowa przez telefon). Terapia realizowana jest w oparciu o model społeczności terapeutycznej, Program 12 kroków, ergoterapię oraz terapię indywidualną.

Ponadto prowadzimy:

  • konsultacje
  • interwencje terapeutyczne
  • poradnictwo rodzinne!

CZAS TRWANIA TERAPII

Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Czas trwania etapów leczenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Pacjenci od początku motywowani są przez terapeutów i Wspólnotę do podjęcia zadań terapeutycznych, mają jednak prawo do rezygnacji z leczenia w każdym momencie. W sytuacji, kiedy pacjent notorycznie narusza Regulamin Domu, Wspólnota może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.

ZASADY

  1. Abstynencja od substancji psychoaktywnych – narkotyki, alkohol, leki używane w celach niemedycznych (bez konsultacji z lekarzem)
  2. Abstynencja seksualna
  3. Zakaz zachowań agresywnych (w tym agresji słownej), ordynarnych i przestępczych (kradzieże, oszustwa itp.)
  4. Uczciwość, szacunek względem siebie i innych
Łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencją rozwiązania kontraktu z pacjentem. Decyduje o tym kadra terapeutyczna wraz ze Społecznością.

CHARAKTER DOMU

W codziennym życiu domu ważna jest dla nas przede wszystkim wspólnota.

WSPÓLNOTA - dzielimy się rzeczami materialnymi oraz doświadczeniami duchowymi, nawiązujemy i pogłębiamy relację z innymi członkami społeczności, jesteśmy odpowiedzialni za leczenie własne i innych, dbamy o miejsce leczenia i pobytu jak o dom, w którym mieszkamy i żyjemy, promujemy wartości chrześcijańskie.

KADRA

Marcin Blicharz

Założyciel i Kierownik Domu Magnificat w Ligocie Polskiej, odpowiedzialny za koordynację projektów, konkursów zewnętrznych i kontakt z Darczyńcami. W domu pełni funkcję wychowawcy. Autor i realizator programów profilaktycznych dot. uzależnień. Doświadczenia zawodowe zdobywał gł. w projektach o charakterze społecznym (bezdomność, choroby psychiczne, uzależnienia, współuzależnienia).

Dagmara Pomirska-Diug

Kierownik terapii. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (SP/1550/2018), psychotraumatolog, terapeuta zajęciowy, specjalista promocji zdrowia, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Autorka i realizatorka autorskich programów profilaktycznych dot. uzależnień. Autorka (W stronę Życia, Tatuaż), współautorka i redaktorka książek oraz dziennikarka radiowa (Jest nadzieja). Prezes Zarządu Fundacji Magnificat Łask- Kolumna.

Piotr Kochanowicz

Odpowiedzialny za sprawy programowe. Doświadczenie terapeuty uzależnień oraz certyfikację uzyskał w USA. Pracował m. in. w ośrodkach uzależnień w Chicago, IL, w zakładzie poprawczym i zakładzie karnym. Z wykształcenia filozof, teolog i psycholog uzależnień, w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii. Redaktor audycji o uzależnieniach. Prezbiter Archidiecezji Łódzkiej. Wiceprezes Zarządu Fundacji Magnificat Łask- Kolumna.

Jarosław Grabarczyk

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Mgr pedagogiki i socjologii. Trener i certyfikowany coach ICC, absolwent Moderatora. Specjalizuje się w programach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz biznesu, ma doświadczenie pracy z młodzieżą i dziećmi, zainicjował warsztaty profilaktyczno– rozwojowe dla małżeństw. Członek Rady Fundacji Magnificat Łask Kolumna.

Krzysztof Diug

Psychoterapeuta kształcący się w nurcie Logoterapii. W Domu Magnificat Łask Kolumna wychowawca odp. za ergoterapię oraz koordynator projektów i konkursów zewnętrznych. Mgr Prawa i Administracji i podyplomowych studiów z zarządzania (SGH). Realizator programów profilaktycznych, redaktor audycji o uzależnieniach (Jest nadzieja). Przewodniczący Rady Fundacji Magnificat Łask Kolumna.

Ewa Derucka

Wychowawca w Domu Magnificat w Ligocie Polskiej, odp. za sprawy administracyjno-księgowe. Posiada długoletnie doświadczenie zarządzania ludźmi na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie pracy z osobami w życiowym kontekście wykluczenia (bezdomność, choroby psychiczne, uzależnienia, współuzależnienia).

GALERIA

Ośrodek Terapii Uzależnień DOM MAGNIFICAT, Ligota Polska:

KONTAKT

Ośrodek Terapii Uzależnień
DOM MAGNIFICAT

telefon: +48 451 011 441
E-mail: nefesz@nefesz.org
Adres: Ligota Polska 60
56-400 Oleśnica